Head Banner
   ဗုဒၶသာသနံစိရံတိ႒ထု
  လန္ဒန္၀ိဟာရ
 Grey Arrow  သီတင္းသံုးသံဃာေတာ္မ်ား
 Grey Arrow  ၀ိဟာရ၏ေနာက္ခံသမိုင္း
 Grey Arrow  ၀ိဟာရ၏တည္ေနရာ
 Grey Arrow  ၀ိဟာရ၏ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား
 Grey Arrow  ၀ိဟာရသို ့ဆက္သြယ္ရန္
  အလွဴဒါနျပဳၾကသူငါ
 Grey Arrow  ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းသူမ်ား
 Grey Arrow  ပစၥည္းေလးပါးအလွဴရွင္မ်ား
 Grey Arrow  ၀ိဟာရျပဳျပင္ရန္အလွဴရွင္မ်ား
 Grey Arrow  ၀ါဆိုသကၤန္းအလွဴရွင္မ်ား
 Grey Arrow  ကထိန္သကၤန္းအလွဴရွင္မ်ား
  စိတ္၀င္စားစရာ
 Grey Arrow  ဓမၼစာေစာင္မ်ား
 Grey Arrow  တရားေတာ္မ်ားနာယူရန္
 Grey Arrow  ရုပ္ျမင္သံၾကားတရားေတာ္မ်ား
 Grey Arrow  ၀ိဟာရ၏ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား
 Grey Arrow  ၀ိဟာရ၏ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ား
 Grey Arrow  ရက္ရာဇာျပႆဒါးျပကၡဒိန္
 
 
Left ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၇) Right
 
က်ေနာ္-ဘုန္းသွ်ံ
၁၉.၀၂.၂၀၁၁၊ စေနေန႔ ဒီကေန႔ သင္တန္းမွာ အမ်ိဴးသား (၄) ေယာက္၊ အမ်ိဳးသမီး (၇) ေယာက္ တက္ေရာက္ ေလ့လာၾကပါတယ္။ (၁၂.၀၂.၂၀၁၁) ယခင္အပတ္က ပို႔ခ်ခဲ့တဲ့ သမၸဇဥ္ (၄)ပါးကို မူတည္ၿပီး ေဂါစရ သမၸဇဥ္နဲ႔ အသေမၼာဟ သမၸဇဥ္ကို ဆက္ရွင္းျပပါတယ္။

ေဂါစရ သမၸဇဥ္ ျဖစ္ပုံမွာ.. သတိပ႒ာန္ သုတ္ေတာ္၌ ေဟာထားတဲ့အတိုင္း ဆရာေတာ္က အက်ယ္ထပ္ၿပီး ရွင္းျပ ေပးပါတယ္။ သမထ အားထုတ္သူမွာ သမထ ကမၼ႒ာန္းအရုံ၌၎၊ ၀ိပႆနာ အားထုတ္သူမွာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါးဟူေသာ ၀ိပႆနာ၏ အာရုံ၌၎၊ မျပတ္ႏွလုံးသြင္းမႈ၊ ရႈမွတ္ေနမႈတို႔သည္ ေဂါစရသမၸဇဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာျပပါတယ္။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္လ်က္ ရွိေသာသူသည္ အဘိကၠႏ၊ၱ ပဋိကၠၱၱၱႏၱ ေဒသနာေတာ္အရ၊ ၾကြတိုင္း, လွမ္းတိုင္း, ေရြ႕ရွားတိုင္းမွာ သြားတယ္ သြားတယ္စသည္ျဖင့္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ မျပတ္ရႈမွတ္လ်က္သာ သြားအပ္ပုံ။ ေနာက္သို႔ ျပန္ဆုတ္ေသာအခါ စသည္၌လဲ နည္းတူပင္ ေလးေလးနက္နက္ ရႈမွတ္အပ္ပုံမ်ားကို ဥပမာျပ၍လဲ ေျပာပါတယ္။

ကဲ-ေသခ်ာမွတ္ၾက ဥပမာမူ လွည္းနဲ႔လူ ယွဥ္ယူစပ္၍ၾကည့္၊ လူကေမာင္းတုန္း ႏြားကရုန္း သုန္းနဳန္း လွည္းသြား၏။ စိတ္သြားခ်င္၍ ေလေဆာင္ေရႊ႕ ေခၚေလ့ လူူသြား၏။ ဒီလကၤာ စကား အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ ၾကည့္ရေအာင္။ လွည္းလာတာကို ျမင္တဲ့သူက ဘယ္လိုေျပာမလဲ။ လွည္းလာေနတယ္၊ လွည္းတစ္စီး လာေနတယ္ေပါ့-ေနာ္။ လွည္းက လာတတ္ပါ့မလား၊ မလာတတ္ဘူး။ ႏြားကရုန္းလို႔ လွည္းေရႊ႕တာပါ။ ႏြားရုန္းေနတာ မေျပာဘူး၊ လွည္းလာေနတယ္လို႔ပဲ ေျပာၾကတယ္။ ႏြားက ဘာေၾကာင့္ရုန္းသလဲ၊ လူကေမာင္းလို႔ေပါ့။ ဒီေတာ့- ေမာင္းသူက-လူ၊ ရုန္းသူက-ႏြား၊ ေရႊ႕တာက-လွည္း။ အဲဒါ သုံးခု ေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ေရြ႕သြားမႈဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္တာ။ ဒီသုံးမ်ိဳးလိုပါပဲ၊ စိတ္သြားခ်င္၍ ေလေဆာင္ေရႊ႕ ေခၚေလ့ လူသြား၏။ စဥ္စားၾကေနာ္။

လူတစ္ေယာက္ လာတာကိုျမင္ရရင္ ဘယ္လိုေျပာမလဲ။ လူလာေနတယ္၊ လူတစ္ေယာက္ လာေနတယ္ေပါ့- ဟုတ္လား။ လွည္း လာတာျမင္သလိုပဲ ေျပာၾကမယ္။ ဒီမွာလဲ ေသခ်ာၾကည့္ၾက။ သြားခ်င္တာက (၀ိညာဥ္) စိတ္။ သြားမႈျဖစ္ေအာင္ တြန္းေဆာင္တာက (စိတၱဇ-၀ါေယာဓာတ္) ေလ။ သြားမႈ ျဖစ္ေနတာက (ရုပ္တရား) လူ။ ရွင္းသြားၾကပါၿပီလား။ အဲဒီေတာ့ ေဂါစရသမၸဇဥ္နဲ႔ ရႈမွတ္ေနတဲ့သူမွာ သြားခ်င္တဲ့စိတ္ရယ္၊ သြားမႈျဖစ္ေအာင္ တြန္းေဆာင္ေနတဲ့ ၀ါေယာဓာတ္ရယ္၊ သြားေနတဲ့ အမူအရာရယ္- ဒါကို ကြဲကြဲ ျပာျပား ပိုင္းျခားၿပီးေတာ႔ ကိုယ္တိုင္သိေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သြားျခင္စိတ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သြားမႈအက်ိဳး ျဖစ္ပုံမ်ားကိုလဲ သိလာပါတယ္။ သြားတိုင္း သြားတိုင္းမွာလဲ ဒီလိုသိသိၿပီး သြားေနတာ ျဖစ္ေလေတာ့ ငါသြားတယ္၊ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါ သြားတယ္၊ ေယာက္်ား- မိမၼ- သြားတယ္ဆိုတဲ့အစြဲ ျပဳတ္ေနတာေပါ့။ တကယ္ေတာ့ သြားတိုင္း သြားတိုင္း ႏွစ္မ်ိဳးပဲရွိတယ္၊ နွစ္မ်ိဳးပဲသိရတယ္။ အဲဒါပါလဲ?.. သြားခ်င္တဲ့- စိတ္ ေခၚတဲ့- နာမ္တရား။ သြားေနတဲ့ အမူအရာ ရုပ္တရားမ်ားပါပဲ။

ဒီ. ေဂါစရ သမၸဇဥ္နဲ႔ ဆက္စပ္လို႔- ဂတ- ပစၥာဂတိက- က်င့္၀တ္ႏွင့္ ရႈပုံမွတ္ပုံေတြကို အတုယူ ရႈမွတ္ႏိုင္္ၾကဖို႔ ေျပာျပ ပါဦးမယ္။ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္ကာလႏွင့္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ (၉၀၀) ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ပဋိပတ္ထြန္းကားခဲ့ေသာ ေရွးေခတ္ ကာလတုန္းက ဤ ဂတ--ပစၥာဂတိက- က်င့္၀တ္ကို ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ ၾကပါတယ္။ ဂတ-ပစၥာဂတိက- က်င့္၀တ္ဆိုတာ (ဂတ-သြားမႈ+ ပစၥာဂတ- ျပန္မႈတို႔၌+ဣက= မျပတ္ျဖစ္ေသာအက်င့္) သြားမႈ ျပန္မႈ၊ ေရွ႕သို႔သြားမႈ ေနာက္သို႔ျပန္မႈ စသည္တို႔၌ ကမၼ႒ာန္း မလြတ္ေအာင္ အားထုတ္မႈ- လို႔ ေခၚပါတယ္။

မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြား အစစ္ကို လိုလားေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသား/ သမီးတို႔သည္၊ ဘုရားရွင္ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳၾကၿပီးလွ်င္၊ ဆယ္ပါးျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဆယ္ျဖစ္ေစ၊ သုံးဆယ္၊ ေလးဆယ္၊ ငါးဆယ္၊ တစ္ရာျဖစ္ေစ- တစ္ေပါင္းတည္း ေနၾကရာတြင္၊ ဤသုိ႔ ကတိက၀တ္ ျပဳေလ့ ျပဳထ ရွိၾကပါတယ္။ ငါ့ရွင္တို႔-- သင္တို႔သည္ ေၾကြးမေပးႏိုင္၍ ရဟန္းျပဳၾကသည္လဲ မဟုတ္ကုန္။ မင္းေဘး စသည္ကိုေၾကာက္၍ ရဟန္းျပဳၾကသည္လဲ မဟုတ္ကုန္။ အသက္ေမြးမႈ ၾကပ္တည္း၍ ရဟန္းျပဳၾကသည္လဲ မဟုတ္ကုန္။ အမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္လို၍ ရဟန္းျပဳၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္လဲ ရဟန္းျပဳရုံမွ် ျဖင့္ေတာ့ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ ၾကေသးပါ။ ၀ဋ္ဆင္းရဲ၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ ကိေလသာကို ပယ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကေပမည္။ သို႔ျဖစ္၍ သြားေနဆဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိေလသာကို၊ သြားဆဲ၌ပင္လွ်င္ ၿငိမ္းျပတ္ေအာင္ ရႈမွတ္ႏွိမ္နင္းၾကရမည္။ ရပ္ေနဆဲ၊ ထိုင္ေနဆဲ၊ ေလ်ာင္းေနဆဲမွာပဲ ၿငိမ္းျပတ္ေအာင္ ႏွိမ္နင္းၾကရမည္ဟု အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ သံဃမေထရ္က ဆုံးမၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူၿပီး ဂတ-ပစၥာဂတိက-က်င့္၀တ္ကို တရားထူး ရၾကသည့္တိုင္ေအာင္ က်င့္ၾကပါသတဲ့။ အ႒ကထာလာ ၀တၳဳေၾကာင္းတစ္ခု ထုတ္ေျပာျပရ-ရင္..

အာဠိႏၵကေက်ာင္းမွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့ မဟာဖုႆေဒ၀ မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္ (၁၉) ႏွစ္ပတ္လုံး ဂတ-ပစၥာ ဂတိက-က်င့္၀တ္ကို ျဖည့္က်င့္လ်က္ ေနေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဆြမ္းခံလမ္းအနီးတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလ်က္, စပါးရိပ္, စပါးနယ္လ်က္, အမႈလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လယ္လုပ္သားတို႔က၊ မဟာဖုႆေဒ၀ မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္ ေရွ႕ၾကြသြားလိုက္၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္လိုက္နဲ႔၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ျပဳလုပ္ေနတာကို ေတြ႔ၾကရလို႔ ဒီမေထရ္ႀကီး ျပန္ျပန္ၿပီး သြားေနတာဟာ မ်က္စိလည္၍ေလလား၊ တစ္ခုခုကို ေမ့က်န္ခဲ့၍ေလလား ဟု အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုၾက၍၊ ဘာမ်ား ေမ့က်န္ရစ္လို႔ ပါလဲဘုရားလို႔ ေမးေလွ်ာက္ၾကတယ္တဲ့။ အဲဒီေတာ့ မေထရ္ႀကီးက သူတို႔ေမးၾက ေျပာၾကတာကို ဂရုမစိုက္ပါဘူး၊ သတိမလြတ္ေသာ စိတ္ျဖင့္သာလ်ွင္ ေမ့ေနခဲ့တဲ့ အမွတ္တရားကို၊ ေမ့သြားတဲ့ေနရာ အေရာက္ျပန္သြားၿပီး၊ အဲဒီနားမွ တရားမွတ္လ်က္ ျပန္ၾကြေတာ္မူလို႔ ရဟန္းတရားကို အားထုတ္ေတာ္မူပါတယ္။ အမွတ္တရား ေမ့သြားတိုင္း ေမ့သြားတိုင္းမွာ ဒီလိုပဲ ေနာက္ျပန္ဆုတ္လိုက္၊ ေရွ႕ၾကြသြားလိုက္နဲ႔၊ ေဂါစရသမၸဇဥ္မပ်က္ ရႈမွတ္ေနတဲ့ မဟာဖုႆေဒ၀ မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္ အႏွစ္ (၂၀) ေျမာက္ အတြင္းမွာ ရဟႏၱာ ျဖစ္ေတာ္မူပါတယ္။ နားေထာင္ေကာင္းရုံ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီမေထရ္ျမတ္ႀကီး၏ ဇြဲလုံးလနဲ႔ ေဂါစရသမၸဇဥ္ ျဖစ္ပုံကို အတုယူ က်င့္ၾကဖို႔ ေျပာေနတယ္လို႔ သိၾကပါ။ လူေတြက ပစၥည္းေပ်ာက္တာကိုသာ မဲရွာေနၾကတယ္။ တရားေပ်ာက္ကို ရွာဖို႔ စိတ္မကူးၾကဘူး။ ကိုယ့္သ႑ာန္မွာ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေနတဲ့ ရုပ္နာမ္ ေပ်ာက္မ်ားကိုေတာ့ ရွာဖို႔ ေမ့ေနၾကဟန္တူပါရဲ႕.တဲ့။ အရွာလြဲေနၾကတယ္လို႔လဲ ဆရာေတာ္က မိန္႔ပါတယ္။

ဂတ-ပစၥာဂတိက-က်င့္၀တ္ကို ျဖည့္က်င့္လ်က္ ေနသူသည္ ေရွး-ဥပနိႆယႏွင့္ ျပည့္စုံပါက ပဌမအရြယ္မွာပင္ ရဟႏၱာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း။ သုိ႔မျဖစ္ေသးလွွ်င္ ဒုတိယအရြယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း။ သို႔မျဖစ္ေသးလွ်င္ တတိယအရြယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း။ သုိ႔မျဖစ္ေသးလွွ်င္ ေသခါနီးမွာ ရဟႏၱာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသတဲ့။ သုိ႔မျဖစ္ေသးလွွ်င္ ဒုတိယဘ၀၌ နတ္ျဖစ္လ်က္ ရဟႏၱာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း။ သုိ႔မျဖစ္ေသးလွွ်င္ ဘုရားမပြင့္ေသာ အခါကာလ၌ ပေစၥကဗုဒၶါ ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း။ သုိ႔မျဖစ္ေသးလွွ်င္- ေနာင္ ပြင့္ေတာ္မူမည့္ ဘုရားရွင္ လက္ထက္မွာ ခိပၸဘိည, မဟာပညာ, မဟိဒၶိက, ဓုတဂၤဓရ, ဒိဗၺစကၡဳက, ၀ိနယဓရ, ဓမၼကထိက, အာရညိက, ဗဟုႆုတ, သိကၡာကာမ, အစရွိေသာ ဧတဒဂ္ဂုဏ္ထူးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာ ဧတဒဂ္ဂုဏ္ထူးတကြ ထင္ရွားေသာ အဂၢသာ၀က, မဟာသာ၀က, ရဟႏၱာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ဆရာေတာ္က ဗဟုသုတျဖစ္ဘြယ္ အ႒ကထာ စကားမ်ားကိုလဲ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ေပးေတာ္မူပါတယ္။

ေရွ႕သို႔သြားတိုင္း၊ ေနာက္သို႔ ျပန္ဆုတ္တိုင္း၊ ယိမ္းယိုင္လႈပ္ရွားတိုင္း၊ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ မျပတ္သိေနမႈ ေဂါစရသမၸဇဥ္ အားရွိလာေသာ အခါ၌၊ သုံးသပ္ဆင္ျခင္မႈ သမၸသနဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ မ်က္စိလည္ ေျပသြားသကဲ့သုိ႔ မေတြမေ၀ ရွင္းလင္းစြာ သိသိသြားပါတယ္။ တရားရႈမွတ္သူေတြရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႔နဲ႔ တထပ္ထည္း က်ပါရဲ႕လားလို႔ သိရေအာင္ ေသခ်ာနားေထာင္ၾကေနာ္၊ သိပုံကို အတိုခ်ဳပ္ ေျပာျပဦးမယ္။ သြားတယ္ သြားတယ္ စသည္ျဖင့္ ရႈမွတ္ေနရင္းပင္၊ သြားမည္ဟု ႀကံေသာစိတ္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ သြားသည္ကိုလဲ၊ မ်က္ေမွာက္ေတြ႔လ်က္ သိေနတယ္။ ထိုစိတ္ေၾကာင့္ ေတာင့္တင္းလွဳတ္ရွားမႈ အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကိုလဲ၊ မ်က္ေမွာက္ေတြ႔လ်က္ သိေနတယ္။ ထိုေတာင့္တင္း လွဳပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္လုံးရွိ ရုပ္အေပါင္း တေရြ႕ေရြ႕ခ်င္း ေရြ႕ရွားလ်က္ ျဖစ္ပ်က္သြားသည္ကိုလဲ၊ မ်က္ေမွာက္ေတြ႔လ်က္ သိေနတယ္။ ၾကြခိုက္ စသည္၌လဲ ၾကြတယ္ စသည္ျဖင့္၊ ရႈမွတ္ေနရင္းပင္၊ ၾကြလိုမႈ၊ ၾကြတက္မႈ ဤသို႔စေသာ ရုပ္တရား နာမ္တရားတို႔သည္ ဆြဲေဆာင္ခိုက္ စသည္သို႔ မေရာက္ပဲ၊ ထိုထိုခဏမွာပင္ အပိုင္းအပိုင္း ျပတ္လ်က္၊ ကုန္ေပ်ာက္ ကုန္ေပ်ာက္သြားသည္ကို မ်က္ေမွာက္ ေတြ႔လ်က္သိေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တရားရႈမွတ္ ေနသူမွာ ထိုထိုေသာ ကာလ၌ မ်က္စိလည္ ေျပသြားသကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းစြာ အထူးသိမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

သမၸသနဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာပုံကို ေျပာေနတာေနာ္။ သြားမႈ စသည္ကို ျပဳလုပ္တတ္ေသာ သတၱ၀ါေကာင္ ငါေကာင္ကား မရွိ။ ခဏမစဲ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ရုပ္နာမ္ သေဘာတရားမ်ားသာ ရွိေပသည္။ မၿမဲေသာ တရားမ်ားသာ။ ဆင္းရဲေသာ တရားမ်ားသာ။ ျဖစ္ေအာင္ျပဳသူမရွိသလို၊ ပ်က္ေအာင္ျပဳသူလဲမရွိ၊ သူ႔သေဘာ အတိုင္းသာ ျဖစ္ပ်က္ ေနတာေတြပါကလားလို႔ စိတ္ထဲမွာ မေတြမေ၀ ရွင္းလင္းစြာ ဆုံးျဖတ္လ်က္ သေဘာက်က် သြားတဲ့ အသိဉာဏ္သည္ အသေမၼာဟ သမၸဇဥ္ ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဒီ- အသေမၼာဟ သမၸဇဥ္သည္ ေဂါစရ သမၸဇဥ္ႏွင့္ ကင္း၍ အသီးအျခား ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဂါစရ သမၸဇဥ္အရ ရႈမွတ္ေနရင္းပင္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႔ နားလည္ၾကပါ။

သမၸဇဥ္က အက်ယ္ႀကီး၊ အကုန္ေျပာလို႔ ဆုံးမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ နား-ဆံံ့ႏိုင္သေလာက္သာ ေျပာၾကပါမယ္။ ေနာက္စေနက်မွ ဘုရားေျပာတဲ့ ပုံျပင္ကို ေျပာရဦးမယ္၊ ဒီေန႔ေတာ့ နားၾကစီု႔။

ဆရာေတာ္၏ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားက တစ္နာရီအခ်ိန္္ ရွိတာျဖစ္လို႔ မွတ္သားစရာ စုံလင္လွပါတယ္၊ မွတ္သားမိသေလာက္ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္၍၊ မျပည့္မစုံ လြဲမွားမႈရွိပါက ခြင့္လႊတ္နားလည္မႈ ေပးၾကပါရန္။

သတၱ၀ါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ႕သာယာ ရွိၾကပါေစ။

က်ေနာ္ . ဘုန္သွ်ံ

၂၀-၀၂-၂၀၁၁။

 
Left   Right
 
 Grey Arrow ဓမၼစာေစာင္မ်ား
 Grey Arrow ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၇)
 Grey Arrow အဆုံးနဲ႔ အစ
 Grey Arrow ေရာင္စုံည မုဒိတာလမင္း
 Grey Arrow ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၆)
 Grey Arrow စိန္ရတုတိုင္ မေမ့ႏိုင္ပါ
 Grey Arrow ဓမၼစာေစာင္မ်ားအျပည္.အစံုသို.
 Grey Arrow ဓမၼကဗ်ာမ်ား
 Grey Arrow ေက်ာင္းအေဆာက္အဦအလွဴ အက်ဳိးတရားမ်ား
 Grey Arrow ကထိန္သကၤန္းအလွဴ အက်ဳဳိးတရားမ်ား
 Grey Arrow ဆြမ္းအလွဴ အက်ိဳးတရားမ်ား
 Grey Arrow ဓမၼကဗ်ာမ်ားအျပည္.အစံုသို.
 Grey Arrow အျခားဖတ္စရာမွတ္စရာမ်ား
 Grey Arrow အဂၤလန္ခရီး မၿပီးေသးပါ (၂၃)
 Grey Arrow ေမြးေန႔မွာ ေပးျဖစ္တဲ့ ကံလက္ေဆာင္ (၂)
 Grey Arrow ကြန္ျပဴတာ၊ ကီးဘုဒ္ႏွင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ သေဘာတရား
 Grey Arrow တံခါးဝက တရားျပတဲ့ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း
 Grey Arrow ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရသ
 Grey Arrow ဖတ္စရာမ်ားအျပည္.အစံုသို.
လန္ဒန္၀ိဟာရ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အေမ့အိမ္ (ျမန္မာအစားအစာ) မိသားစုမွ ဖန္တီးလွဴဒါန္းပါသည္။
ရရွိိသမွ် ကုသိုလ္အဖို ့ကို ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္၊ ၂၀၀၁ ေန ့တြင္ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ အေမ့အိမ္၏မိခင္ႀကီး ေဒၚခင္သန္းႏြဲ ့အတြက္ရည္စူးအမွ် ေပးေ၀ပါသည္။

  Copyright 2021 LONDON VIHARA™ REGISTERED CHARITY NUMBER 284619